• sample-1

  CHWASTY
  W OZIMINACH

  Po zejściu śniegu z pól i stopniowym ocieplaniu gleby pierwsze walkę o składniki jak zwykle podejmują chwasty

 • sample-3

  PEŁA OCHRONA
  SADU

  Ochrona sadu to skomplikowany proces, który często wsparty modelami prognozowymi jest w stanie zagwarantować jakość jabłek jakiej oczekują konsumenci

 • Szkodniki

  SZKODNIKI
  ZAGRAŻAJĄ

  Proponujemy szeroką gamę insektycydów czyli środków do walki ze szkodnikami wszystkich upraw

 • Stonka

  STONKA ZIEMNIACZANA
  ATAKUJE

  Każdego roku plantacje ziemniaka są atakowane przez stonkę ziemniaczaną która towarzyszy polskim plantacjom ziemniaka od XX wieku

 • Zboża

  INTENSYWNA OCHRONA
  ZBÓŻ

  Przez cały sezon uprawy zbóż, a w szczególności pszenicy trzeba mieć kompleksowy program ochrony pozwalający skutecznie reagować na możliwe anomalie pogodowe

 • FUNGICYDU W UPRAWIE RZEPAKU

  FUNGICYDU

  W UPRAWIE RZEPAKU

  Podstawowym zabiegiem oprócz odchwaszczania rzepaku ozimego jest ochrona fungicydowa dająca gwarancję większego i dobrego jakościowo plonu

 • Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 • Środek do mycia i neutralizacji pozostałości pestycydów w opryskiwaczach oraz środek odkażający. Pozwala bezpiecznie wykonać następny zabieg, zmniejsza ryzyko skażenia środowiska cieczą pozostałą po wypłukaniu.

 • Camaro 306 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym oraz w jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania...

 • Aurelit 70 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu...

 • Pleban 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych...

 • BOLD 175 EC jest regulatorem wzrostu roślin, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż...

 • Aktywujący adiuwant zawierający 80% wysoko rafinowanego oleju parafinowego. Przeznaczony do wspomagania działania środków ochrony roślin, a zwłaszcza niektórych herbicydów i fungicydów stosowanych dolistnie.

 • Tyberius 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub...

 • Brak nowych produktów na tą chwilę.

Produkty producentów