EKONOM 72WP 5KG Zobacz większe

EKONOM 72WP 5KG

Nowy produkt

Środek Ekonom 72 WP przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub w ochronie winorośli, pomidora, oberżyny, ziemniaka i tytoniu przed chorobami. Fungicyd o działaniu układowym i powierzchniowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych (winorośl, pomidor, oberżyna).

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 640 g/kg (64 %)

metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) – 80 g/kg (8 %)

OPIS DZIAŁANIA

Środek Ekonom 72 WP przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub w ochronie winorośli, pomidora, oberżyny, ziemniaka i tytoniu przed chorobami. Fungicyd o działaniu układowym i powierzchniowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych (winorośl, pomidor, oberżyna).

STOSOWANIE ŚRODKA

Winorośl

mączniak rzekomy winorośli 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie lub gdy pędy osiągną długość 20-30 cm. Środek zastosować od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do początku dojrzewania (BBCH 53 - 81).

Po wykonaniu zabiegu następne zabiegi powinny być wykonane środkami działającymi zapobiegawczo.

Zalecana ilość wody: 400 - 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Zabieg wykonać opryskiwaczem ciągnikowym z pomocniczym strumieniem powietrza małą lub dużą ilością cieczy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor, oberżyna (w uprawie polowej)

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w uprawie i przed wystąpieniem objawów choroby.

W przypadku komunikatu o wystąpieniu choroby zabieg wykonać natychmiast. Następne zabiegi wykonać co 10-14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji.Środek stosować w okresie od maja do sierpnia, od fazy rozwiniętego 4. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 14 -87). W przypadku gdy prognozowane jest wystąpienie deszczu odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 10 dni. W uprawach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, zabieg wykonać w krótkim czasie po nawadnianiu, gdy liście już obeschną zachowując minimalny odstęp pomiędzy zabiegami.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, ciśnienie 3-3,5 bar.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (w tym zalecany jest 1 zabieg w fazach BBCH 14-19 od 4. liścia właściwego na pędzie głównym do 9. lub większej liczby rozwiniętych liści na pędzie głównym)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Pomidor, oberżyna (w uprawie pod osłonami)

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w uprawie i przed wystąpieniem objawów choroby.

W przypadku komunikatu o wystąpieniu choroby zabieg wykonać natychmiast. Następne zabiegi wykonać co 10-14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji. Środek stosować od fazy rozwiniętego 4. Liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typowa barwę (BBCH 14-87). W uprawach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie zabieg wykonać w krótkim czasie po nawadnianiu gdy liście obeschną, zachowując minimalny odstęp pomiędzy zabiegami.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, ciśnienie 3-3,5 bar.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Ziemniak

Zaraza ziemniaka, 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69).

W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpieniu choroby. Następne zabiegi wykonać co 10-14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji. W przypadku wysokiej presji choroby czas pomiędzy zabiegami może być skrócony do 10 dni. Po wykonaniu maksymalnej liczby zabiegów pozostałe zabiegi w sezonie powinny być wykonane środkami grzybobójczymi działającymi zapobiegawczo.

Odstęp pomiędzy zabiegiem wykonanym środkiem Ekonom 72 WP a środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym powinien wynosić 7 dni.

Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 400- 1000 l/ha (w zależności od fazy rozwoju uprawy).

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, ciśnienie 3-3,5 bar.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: 10 dni

Tytoń

mączniak rzekomy tytoniu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Uprawa w polu - Środkiem wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać 7 dni po posadzeniu.

Zalecana ilość wody: 400- 1000 l/ha (w zależności od fazy rozwoju uprawy).

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, ciśnienie 3-3,5 bar.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (w fazach od początku rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do całkowitego zakrycia międzyrzędzi: około 90 % zakrycia powierzchni gleby BBCH 20-39 możliwy 1 zabieg, w późniejszych fazach rozwojowych maksymalnie od 2 do 3 zabiegów, w zależności od tego czy w fazach BBCH 20-39 został wykonany pierwszy zabieg) Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaleca się stosować środek w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Zaleca się stosować środek zapobiegawczo, ewentualnie w początkowym okresie rozwoju choroby (przy niskim nasileniu). Ciecz użytkowa powinna dokładnie pokryć liście i pędy.

Na plantacjach zagęszczonych lub po osiągnięciu przez rośliny maksymalnej wysokości zalecane jest opryskiwanie dużą ilością cieczy.

Stosować wyłącznie na suche rośliny.

Stałe stosowanie na danym stanowisku środków grzybobójczych zawierających substancje czynne o tym samym mechanizmie działania może doprowadzić do pojawienia się odpornych form agrofagów. Z tego względu zaleca się przemienne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dodatkowo stosować ochronę dróg oddechowych podczas przygotowywania cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Winorośl:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Oberżyna, pomidor, tytoń i ziemniak:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Winorośl – 21 dni

Pomidor, oberżyna (w gruncie) – 21 dni

Pomidor, oberżyna (pod osłonami) – 21 dni

Ziemniak – 21 dni Tytoń – 21 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C - 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Pliki do pobrania